اسمته بینویس

بری هشتن پیغام و رای دادن اول ثبت نام کنینان تمام خانه های اجباری ره پر کنین
ثبت اطلاعات شخصی من بلامانع می باشد
Visiona l'informativa sulla privacy