تبلیغات
تبلیغات

مقالات / فرهنگی

شعر پنجاه سالگی

شعر پنجاه سالگی

15/02/2020
شعر پنجاه سالگی
سن والنتاین

سن والنتاین

15/02/2020
ریشه جشن عشاق سن والنتین
یه ی عمره دارن سره سنگشیر شیره میمالن

یه ی عمره دارن سره سنگشیر شیره میمالن

15/02/2020
ئی داستان دوازده سال پیش نوشته شده بود ، قبل ایکه سنگشیره بیلن بالای سَکو
نیکی و بدی

نیکی و بدی

04/08/2019
نیکی و بدی را میتوان به راحتی دید
گفتار کوتاهی در باب تاریخچه زبان و گویش در ایران زمین

گفتار کوتاهی در باب تاریخچه زبان و گویش در ایران زمین

17/03/2019
گفتار کوتاهی در باب تاریخچه زبان و گویش در ایران زمین
  • 1