تبلیغات
تبلیغات

Tutti gli Articoli

شعر پنجاه سالگی

شعر پنجاه سالگی

15/02/2020
شعر پنجاه سالگی
سن والنتاین

سن والنتاین

15/02/2020
ریشه جشن عشاق سن والنتین
شیشه یِ ترشی و دو لیوان شراب

شیشه یِ ترشی و دو لیوان شراب

15/02/2020
زمانی که فکر موکنی خیلی چیزا داری در زندگیت که باید اَ پی همه شان بری، زمانی که 24 ساعت در یی روز بنظرت کم میا، یاد شیشه یِ ترشی و دو تا لیوان شراب بفت
چرچیل، استالین، روزولت و سگ

چرچیل، استالین، روزولت و سگ

15/02/2020
چرچیل، استالین، روزولت و سگ
یه ی عمره دارن سره سنگشیر شیره میمالن

یه ی عمره دارن سره سنگشیر شیره میمالن

15/02/2020
ئی داستان دوازده سال پیش نوشته شده بود ، قبل ایکه سنگشیره بیلن بالای سَکو
شرکت فالی بافی همدان OCM

شرکت فالی بافی همدان OCM

05/08/2019
سال 1911 یه شرکت اینگلیسی دوازده هزار دار قالی در همدان و حومه راه انداخت به بیست هزار قالیباف کار داد
فاضلاب

فاضلاب

04/08/2019
قدیما میانه خانه های هِمِدان حموم و دَسشوری نبود
آب آشامیدنی همدان

آب آشامیدنی همدان

04/08/2019
قدیما آب لوله کشی نبود ، خانه ها همه چاه داشتن
سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ

سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ

04/08/2019
سنگشیره اَ سر واز کردن هشتن سره یه ی کوملانه سنگ
نیکی و بدی

نیکی و بدی

04/08/2019
نیکی و بدی را میتوان به راحتی دید
حِوُضِ آب

حِوُضِ آب

18/03/2019
حِوُضِ آب
و اما کُرسی

و اما کُرسی

18/03/2019
کرسی در فرهنگ همدان نقش مهمی داشت