سن والنتاین

15/02/2020 / نظر

 

امروز 14 فوریه ، روز سَن والنتاین ، ینی روز عاشقاي مسیحی دنیاس. والنتاین (والنتینو) یی کیشیش کاتولیک ایتالیائی بود که سال 176 مسیحی در نزیکیاي شهر تِرنی در ایتالیا بدنیا آمد و در سال 273 بدستور امپراتور رُم آورلیو بدسِ یی سروازی به اسم فوریوس پلاسیدوس ، در خیاوان فلامینیا در رُم شمال که امروزم همو اسمه داره ،کله شه اَ جانش سِوا کرد ینی بقول امروزیا اعدام شد

 

اُ زمان در شهر رُم یی امپراتوری بود به اسم کلادیو دوم، که معتقد بود که سروازا نباید زن داشته باشن، چونکه زن و بچه آدمه اَ جنگندگی و دلیری میندازه،( الیته بیخودم نیموگفت، ماخواست که سروازاش گِل بسّر نباشن) ئی والنتاین یی کیشیشی بود که تبلیغات مذهبی زیادی میکرده و بری سروازا زن میسانده، و دو وار میندازنش زندان تا آخرش بخاطر محبوبیتی که بین مردم داشت سروازاي رُومی ترتیبشه میدن

 

بری دو قرن کسی چیزی نگفت، ولی دراواخر قرن پنجم مسیحی ینی سال 496، زمانی که کلیسا قدرت پیدا کرده بود یی پاپی رهبر کلیسا و واتیکان بود به اسم جلاسیوي اول که دستور داد اَ جای جشن عشاق کافر، روز 14 فوریه ره که روز شهادت والنتاین بود و شهید راه عشق شده بود بعنوان روز عاشقا بشناسن و خود والنتاین اَ کشیش معمولی به سن والنتاین ینی والنتاین مقدس ( قدیس والنتاین) تبدیل شد و امروزه میگن اُسخانگ مُسخانگش در کلیسیاي سن والنتین در شهر تِرنی در مرکز ایتالیا قرار داره و هر ساله در کشوراي مسیحی مخصوصا اروپا و آمریکا روز 14 فوریه تمام عشاق به هم تبریک میگن و هدیه ردو بدل موکنن

 

حالا موضوع اینه که اِگه خارجیا سَن والنتاین دارن ما قبلش سپندارمذگان داشتیمان، اگه اونا رومئو و ژولیت داشتن ، ما وامق وعذرا و شیرین و فرهاد داشتیمان، فقط ما بخاطر تضاد فرهنگی مذهبی هیچوخت ازشان حمایت نکردیمان، زنده و پیروز باد فرهنگ ایران

حالا موضوع اینه که اِگه خارجیا سَن والنتاین دارن ما قبلش سپندارمذگان داشتیمان، اگه اونا رومئو و ژولیت داشتن ، ما وامق وعذرا و شیرین و فرهاد داشتیمان، فقط ما بخاطر تضاد فرهنگی مذهبی هیچوخت ازشان حمایت نکردیمان، زنده و پیروز باد فرهنگ ایران